Schroefaskokercontrole

De Wiel Services Alignment is gespecialiseerd in het kaart brengen van schroefas installatie problemen. Voor het verantwoord, en veilig draaiend houden van een schroefas installatie hebben schroefasinstallaties onderhoud nodig. De Wiel Services Alignment is in staat om diverse problemen met betrekking tot de schroefas installatie in kaart te brengen.

Problemen aan de schroefas installatie kunnen aan het licht komen tijdens onderhoudsbeurten. Tevens kunnen problemen zich ook voordoen tijdens de vaart. In de meeste gevallen licht hieraan geen goed onderhouden schroefas installatie ten grondslag.

De Wiel Services Alignment kan door middel van een  schroefaskoker controle uitgebreid de problemen in kaart brengen op diverse punten zoals:

 • Rechtheid van de schroefaskoker inclusief de lager bussen door middel van een laser uitlijning.
 • Rechtheid van de schroefaskoker exclusief de lager bussen door middel van een laser uitlijning.
 • Meten van de ovaliteit van de posities waar de lager bussen zich bevinden.
 • Meten van de tapsheid van de positie waar de lager bussen zich bevinden.
 • Positie van de schroefaskoker bepalen ten opzichte van de tandwielkast dmv een laseruitlijning.
 • Positie van de schroefaskoker bepalen ten opzichte van de straalbuis.
 • Positie van de schroefaskoker bepalen ten opzichte van de motor en tandwielkast fundatie.

De Wiel Services Alignment kan aan alle typen schroefaskoker installaties schroefaskoker controles uitvoeren zoals olie gesmeerde schroefassen, water gesmeerde schroefassen, en vet gesmeerde schroefassen.

Voor een optimaal draaiende schroefas installatie is het belangrijk dat regelmatig tijdens onderhouds beurten de schroefaskoker uitlijning wordt gecontroleerd d.m.v. een schroefas koker controle.

De Wiel Services Alignment heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van:

 • Schroefaskoker controle;
 • Schroefaskoker inspectie;
 • Schroefaslager meting;
 • Schroefas installatie controle;
 • Schroefas installatie inspectie;
 • Schroefaslager controle;
 • Schroefaslager inspectie;
 • Rechtheidsmeting;
 • Slijtage meting schroefas lager bussen;

De Wiel Services Alignment is onderdeel van De Wiel Services World Wide On Site Machining.

Dat betekend dat wij net als bij het World Wide On Site Machineren voor onze klanten wereldwijd inzetbaar zijn om een schroefaskoker controle of diverse andere metingen aan de schroefas installatie uit te voeren.

De Wiel Services, On Site Machining, Fixtur Laser